MUSICEXPORT Praha zastupuje umělce nejrůznějších hudebních žánrů a produkcí. Hlavním zaměřením agentury je pole hudebně-zábavné kultury. Jedná se o speciální vystoupení umělců s ucelenými programy při nejrůznějších příležitostech, dodávání velkých pořadů „na klíč“, moderace plesů, rautů, slavnostních večerů, ozvučení sálů a dále diskotékové pořady – s nimi agentura také začínala a má na tomto poli bohaté zkušenosti.