SÓLISTÉ

          ŠÁRKA MARKOVÁ

          ROMAN VOJTEK

          VAŠO PATEJDL

          DANIELA ŠINKOROVÁ

          LIBOR ČAPEK

          JIŘÍ ŠTĚDROŇ

          KAREL KAHOVEC